Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Π.Ι.Ν. για το 2019

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Π.Ι.Ν. για το 2018

{ αρ. πρωτ. 65087/3/20-07-2018 έγγραφο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ }

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έχοντας υπόψη:

1)   τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ.1, περ.Ε,164, 168 παρ. 4, 164 παρ.4 σε συνδ. με το άρθρο 175 παρ.3 του Ν. . . . αναλυτικά ⇒

1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προσκαλεί, τακτικά & αναπληρωματικά μέλη, στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ., . . . αναλυτικά ⇒