1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προσκαλεί, τακτικά & αναπληρωματικά μέλη, στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων. περισσότερα . . .