{ αρ. πρωτ. 65087/3/20-07-2018 έγγραφο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ }

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έχοντας υπόψη:

1)   τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ.1, περ.Ε,164, 168 παρ. 4, 164 παρ.4 σε συνδ. με το άρθρο 175 παρ.3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2)    Το ΠΔ 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α/27-12- 2010) όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (ΦΕΚ4083/Β/23-11-2017).

3)   Tην αριθμ 88-09-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων “ Σύσταση δύο Επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010”, (ΦΕΚ 2234 τ.Β΄29-6-2017).

4)    την αριθμ. 89-09-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων “ Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών των δύο επιτροπών του άρθρου 164 του Ν.3852/2010”

5)    την αριθμ. πρωτ. οικ.16380/6581/28-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με την οποία ορίστηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από 01/03/2017 έως 31/08/2019 (ΦΕΚ 105/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./07-03-2017)

6)   την αριθμ. πρωτ. οικ. 49691/20287/16-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ¨Κατάργησης απόφασης μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων σε εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων¨ (ΦΕΚ 2214 τ.Β΄29-06-2017).

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00π.μ., με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

 • Κέρκυρα: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σπ. Σαμάρα 13
 • Κεφαλονιά: Διοικητήριο/Πλατεία Βαλλιάνου-Αργοστόλι,
 • Ζάκυνθος: Διοικητήριο /21ης Μαΐου
 • Λευκάδα: Διοικητήριο/Αντώνη Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα εξής θέματα:

1ο Τροποποίηση Κανονισμού Τελών και δικαιωμάτων Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας- ΦΕΚ 2082/07-06-2018.

2ο Διακοπή (λόγω βλάβης του πλοίου της επιδοτούμενης άγονης γραμμής Κέρκυρα- Διαπόντια Νησιά (Ερείκουσα-Μαθράκι-Οθωνοί).

 

Παρακαλείσθε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Επιτροπής (Ελένη Γεωργάτου) στο τηλέφωνο 26713 60530-531.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τουρισμού ( Τουριστική Προβολή και Νησιωτική Πολιτική)

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Θεόδωρος Μπούκας τουΙωάννη
 2. Σπυρίδων Τσιντήλας τουΧρυσοστόμου
 3. Ανδρονίκος ( Νικόλας ) Βαλλιανάτος τουΣωτηρίου
 4. Νικόλαος Ποταμίτης τουΒαπτιστή
 5. Σπυρίδων Βλαχόπουλος τουΒασιλείου
 6. Ιωάννης Κουλούρης τουΑνδρέα
 7. Σπυρίδων Δραζίνος τουΔημητρίου
 8. Παναγιώτης Φιλίππου τουΓεωργίου
 9. Χρύσανθος Σαρλής τουΜιχαήλ
 10. Θεόδωρος Γουλής τουΣπυρίδωνος
 11. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής τουΣπυρίδωνος
 12. Αναστάσιος Σαλβάνος τουΣτεφάνου

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Θεόδωρος Καμπίτσης τουΑναστασίου
 2. Διονύσιος Μπάστας τουΠαύλου
 3. Κων/νος Γκούσης τουΘεοδώρου
 4. Ιωάννης Κορφιάτης τουΧαραλάμπους
 5. Θεόδωρος Βερύκιος τουΔημητρίου
 6. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός τουΝικολάου
 7. Γεώργιος Τσιλιμιδός τουΓερασίμου
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.