Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”

Στις 05-10-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 75601_12270/05.10.2020) επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €),

περισσότερα . . .