Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση «Ιχθυοπωλείο»

Στις 30-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΙ777ΛΕ-2ΒΞ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση «Καφετέρια – Εστιατόριο»

Στις 30-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 63ΦΣ7ΛΕ-ΦΜ1) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση «Ψητοπωλείο – Οβελιστήριο»

Στις 20-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΧΖ47ΛΕ-ΓΞΛ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΙΜ ΚΕΝΕΝΤΥ-ΒΟΥΤΟΣ περισσότερα . . .

Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

Περίληψης Πράξης
Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ATT00005 περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παραβάσεις σε επιχείρηση “Πρατήριο Καυσίμων”

Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: Ψ48Ι7ΛΕ-44Γ) επιβλήθηκε πρόστιμο

περισσότερα . . .