Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” Εστιατόριο “

Στις 03.07.2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 44513_7218/03-07-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €),

περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013». ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ.: 46458/8145/02-07-2020 πράξη επιβολής προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ζάκυνθος 06.07.2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                        Αρ. πρωτ: οικ. 47300/8281
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. περισσότερα . . .

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” Ψητοπωλείο – Σουβλατζίδικο”

Στις 03.07.2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 44516_7220 /03-07-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €),

περισσότερα . . .