Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”

Στις 05-10-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 75601_12270/05.10.2020) επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €),

περισσότερα . . .

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζάκυνθος 21 .09.2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                               Αρ πρωτ: οικ. 69700/11967
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. . . . αναλυτικά ⇒

Επιβολή ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ για παράβαση σε επιχείρηση ” Εστιατόριο – Ψησταριά “

Στις 17-08-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 59150_9702/17.08.2020) επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €),

περισσότερα . . .