Ανακοίνωση – πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Δείτε την επί του θέματος δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ ανακοίνωση με ΑΔΑ ΩΧΙΘ7ΛΕ-ΤΜΘ.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων στη Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Η επί του θέματος ανακοίνωση, διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΖΕΓ7ΛΕ-490.

{ εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } περισσότερα . . .