Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2022) για τη σύναψη σύμβασης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ορισμένου χρόνου ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2022

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  04-05-2022  έως και  10-05-2022

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 97657ΛΕ-ΨΟΜ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή pdf . . . αναλυτικά ⇒

ΔΡΑΣΗ 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”: Παράταση υποβολής αιτήσεων.