Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2019»

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»-1η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

H απόφαση ειναι διαθέσιμη  στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ » στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%226%CE%998%CE%917%CE%9B%CE%95-%CE%98%CE%A7%CE%96%22&page=0 περισσότερα . . .

«1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ για το ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019

Η Απόφαση Τροποποίησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%99%CE%994653%CE%A0%CE%93-%CE%95%CE%A89