ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων ΠΕ Γεωπόνων ή εν ελλείψει ΤE Τεχνολόγων Γεωπόνων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2021 στην Π.Ε. Λευκάδας

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που εδρεύει στο Αργοστόλι. . . . αναλυτικά ⇒

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΣ, ΚΑΝΑΛΙΩΝ, Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ.

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2021) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ εργατοτεχνικού ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ στην Π.Ε. Λευκάδας έτους 2021

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 25-05-2021 έως και 31-05-2021

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 667Τ7ΛΕ-Τ11

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση  σε μορφή doc . . . αναλυτικά ⇒

ΜΕΤΡΟ 11 “Βιολογικές καλλιέργειες”:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1135/128611/17-05-2021: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A7%CE%9864653%CE%A0%CE%93-%CE%A1%CE%93%CE%92

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1136/128616/17-05-2021: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A86%CE%95%CE%A64653%CE%A0%CE%93-1%CE%98%CE%A1

Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο
Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». 

Σάς ενημερώνουμε ότι το Πληροφοριακό Σύστημα και
συγκεκριμένα η εφαρμογή που αφορά τις
Ανακλήσεις  Ένταξης Πράξης – Αιτήματα Τροποποίησης Πράξης – Μεταβιβάσεις,
στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»
έχει ανοίξει και θα παραμείνει ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους μέχρι
και την 
31η Μαϊου 2021 και ώρα 23:59:59. . . . αναλυτικά ⇒