Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Ιθάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199492

  Ανακοινώνεται προς ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για τον διαγωνισμό με τα κάτωθι στοιχεία: ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΑΔΑ:... Διαβάστε Περισσότερα

Αριθ. ΣΟΧ 2/2023 ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού προγράμματος ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2023 στην Π.Ε. Κεφαλληνίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής... Διαβάστε Περισσότερα

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ψηφιακής υποδομής στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας

Ο επί του θέματος διαγωνισμός αφορά στην ανάγκη υλοποίησης περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε συμφωνία με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο του έργου: «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks του Προγράμματος Interreg Cross –... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δεδομένης της έκτακτης κένωσης μία θέσης μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αδελφάτου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας (πολίτη καταγόμενο από την Επαρχία Σάμης, μόνιμο κάτοικο Αργοστολίου) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2301/1920, ΚΑΛΟΥΜΕ  κάθε... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις ανακήρυξης συνδυασμών & υποψηφίων στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

Παρατάξεις & υποψήφιοι στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης (ανάρτηση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 61Ζ57ΛΕ-1ΟΗ) Παρατάξεις & υποψήφιοι σε λοιπές εκλογικές περιφέρειες (ανάρτηση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 653Φ7ΛΕ-7ΙΠ)... Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟΣ”

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ – ΣΚΑΛΑ – ΠΟΡΟΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 2.000.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 9Τ7Ι7ΛΕ-ΑΚ3:... Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός ανάθεσης έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ στην Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ» ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΕΡΓΟ Π/Υ : 4.400.000,00 € με ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΡΞΠ7ΛΕ-ΓΕ0... Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Πίνακας Κατάταξης Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Από το Τμήμα Διοίκησης & Ανθρωπίνων Πόρων  δείτε τον Πίνακα Κατάταξης της εν θέματι Ανακοίνωσης. Διαβάστε Περισσότερα

9η (IX) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας... Διαβάστε Περισσότερα

Διανομή ΤΕΒΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως Δικαιούχος της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» της Π.Ι.Ν.,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής... Διαβάστε Περισσότερα