ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των Πανελληνίων Εξετάσεων για το 2022. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (358,40€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%. . . . αναλυτικά ⇒

Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης – Αποτελέσματα Προκήρυξης Σ.Ο.Χ.: 2/2022, Α.Π: 37829/8439/13/5/2022.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Προκήρυξης Σ.Ο.Χ.: 2/2022 κατεβάζοντας το παρακάτω αρχείο: Αποτελέσματα – Σ.Ο.Χ. Α.Π: 37829/8439/13/5/2022. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Για λεπτομέρειες, διατίθεται η σχετική ανακοίνωση με ΑΔΑ Ψ66Χ7ΛΕ-Χ5Δ, διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ .

{ από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

Μίσθωση Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. Κεφαλληνίας

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει την διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τις ανάγκες στέγασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Κεφαλληνίας. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Για λεπτομέρειες, διατίθεται η σχετική ανακοίνωση με ΑΔΑ 6ΠΤΣ7ΛΕ-576, διαθέσιμη μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ .

{ από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ της Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ } . . . αναλυτικά ⇒

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

1 (AΠ:30880/6819/15.05.2022) 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Πίνακας κατάταξης ΣΟΧ 01/2022 (Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 100, Ειδικότητα ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

Δείτε σχετικά τον ακόλουθο πίνακα κατάταξης υποψηφίων (.pdf, ~240KB).

{ από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ της Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης } . . . αναλυτικά ⇒

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 0 0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Ανακοίνωση για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ στην Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Το επί του θέματος σχετικό έχει δημοσιευθεί & διατίθεται μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ψ3ΑΗ7ΛΕ-ΣΝΤ. . . . αναλυτικά ⇒

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2021

Δείτε την επί του θέματος σχετική δημοσίευση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΓ1Υ7ΛΕ-Τ1Η.

Επίσης, διατίθεται προς λήψη & περαιτέρω χρήση το σχετικό έντυπο αίτησης.

{ εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κεφαλληνίας } . . . αναλυτικά ⇒