Χορήγηση άδειας εμφιάλωσης υγραερίων στην εταιρεία “ΠΕΡΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.”, με έδρα της εγκατάστασης αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου στην περιοχή “Κουλουμίτσα”, Τ.Κ. Αγραφών, Δ.Ε. Εσπερίων, Δήμου Βόρειας Κέρκυρας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

. . . αναλυτικά ⇒

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ 1 1,5 χρόνος 0 1
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 2 χρόνια 0 2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

7

2 χρόνια

0 5
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 1.ΑΠ:52233/11644/24.06.2022 0
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνος 0 6
ΓΕΝΙΚΗ /ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 5 χρόνια 0 2

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 5

 

 { εκ της Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ της Π.Ε. . . . αναλυτικά ⇒

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή υλικού προβολής της Π.Ι.Ν. (στυλό, μαγνητάκια, τσάντες, powerbank, θήκες πιστωτικών καρτών) για την κάλυψη των αναγκών προβολής ύψους 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2022″

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ (ΣΟΧ 2/2022) για την ΠΡΟΣΛΗΨΗ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ έτους 2022 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε τα παρακάτω :

  . . . αναλυτικά ⇒

Πίνακας προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 29757/11697/20-04-2021 (ορθή επανάληψη 07/09/2021) (ΑΔΑ:ΨΦ3Θ7ΛΕ-Ε0Ω) ανακοίνωσης για την πρόσληψη 6 ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζάκυνθος: 17.06.2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ πρωτ: οικ. 49876/9936
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. . . . αναλυτικά ⇒

Δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτής Διαδικασίας για την δημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΥΒΡΟΥ , ΑΓ. ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟ , ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» πρ/σμού 750.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., εις βάρος του προυπ/σμού του ενάριθμου έργου Κ.Ε.2015ΕΠ02200006, της Σ.Α.Ε.Π 022 του Π.Δ.Ε.

Η Προκήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΟΥΕ7ΛΕ-ΕΞΘ  και στο στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751170 2022-06-16

Η Διακήρυξη είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010751511 2022-06-16

και ο Διαγωνισμός με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος : 188701
. . . αναλυτικά ⇒