Επιλογή Σελίδας

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Σάββας Κουλούρης  – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Εμπορίου
Σάββας Κουλούρης  – Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Εμπορίου


Γεώργιος Μάμαλος – Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού
Γεώργιος Μάμαλος – Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού


Αιμιλία Μόσχου –  Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας
Αιμιλία Μόσχου –  Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Καινοτομίας


Σπυρίδων Ιωάννου – Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Σπυρίδων Ιωάννου – Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής


Ελένη Παπαναστασάτου – Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού

Ελένη Παπαναστασάτου – Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού


Κωνσταντίνος Τσιριγώτης – Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας

Κωνσταντίνος Τσιριγώτης – Αντιπεριφερειάρχης Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας


Θεόδωρος Κοντζιάλης – Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού

Θεόδωρος Κοτζιάλης – Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού


Ιωάννης Αρμενιάκος – Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας

Ιωάννης Αρμενιάκος – Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας


Σπύρος Αργυρός – Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών και Ενδοπεριφερειακών Συγκοινωνιών (άμισθος)

Σπύρος Αργυρός – Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών και Ενδοπεριφερειακών Συγκοινωνιών (άμισθος)


Ευτύχιος Ζουριδάκης – Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας,  Φυσικών Πόρων,  Ενέργειας και Τεχνικών Επαγγελμάτων (άμισθος)

Ευτύχιος Ζουριδάκης – Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας,  Φυσικών Πόρων,  Ενέργειας και Τεχνικών Επαγγελμάτων (άμισθος)