Επιλογή Σελίδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Είμαστε μία νησιωτική Περιφέρεια προικισμένη από την φύση και από την ιστορία. Διαθέτουμε πλούσια πολιτισμικά χαρακτηριστικά, προνομιούχα και ασφαλή γεωπολιτική θέση, διεθνή τουριστική ταυτότητα και ένα ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει έδρα στην Κέρκυρα και διοικητικές δομές σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, Λευκάδα, και Επαρχείο στην Ιθάκη). Μικρά και μεγάλα νησιά συνυπάρχουν σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, με αρμονία φύσης και πολιτισμού η οποία, εμπλουτίζεται από τον εξωστρεφή και φιλόξενο χαρακτήρα των κατοίκων.

Τα Ιόνια νησιά έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στην ιστορία και την οικονομία της χώρας μας όπως και της Ευρώπης. Αποτελούν διαχρονικά τη γέφυρα Ανατολής και Δύσης και ένα σταυροδρόμι λαών, πολιτισμών και συνεργιών.
Σήμερα τα Ιόνια Νησιά ατενίζουν το μέλλον με αξιώσεις για την θέση τους στον εξελισσόμενο, ανταγωνιστικό κόσμο με την διακριτή ταυτότητά τους. Προετοιμάζουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας τους, τις έξυπνες και ποιοτικές υποδομές, την σύγχρονη διαχείριση στερεών αποβλήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για την ποιότητα ζωής, την ασφάλεια και την βιώσιμη ανάπτυξη με ενδοπεριφερειακή και κοινωνική συνοχή.

Το να ζεις, να ταξιδεύεις, να σπουδάζεις, να εργάζεσαι, να επενδύεις στα Ιόνια Νησιά, είναι προνόμιο και ξεχωριστή εμπειρία.

Π.Ε. Λευκάδας: Νέα διανομή τροφίμων και υλικών σε δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Μία ακόμα διανομή τροφίμων και βασικών υλικών διαβίωσης του Προγράμματος ΤΕΒΑ υλοποιεί η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για...

Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ:...

Διαβάστε Περισσότερα

Οριστική έκθεση έκτακτου μερικού ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας- ηχομέτρηση στο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ Βασιλείου με την επωνυμία “CHICKEN BAR”, στην Λευκάδα – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έκθεση Ελέγχου, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υδροοϊκονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε....

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΕ Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1.2023...

Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΕ Ζακύνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο: «Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης στούντιο ηχογράφησης στη Ζάκυνθο » στο πλαίσιο της Πράξης «Holistic net working of creative industries via hubs – CREATIVE@HUBS» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020».

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με χρήση της πλατφόρμας του...

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ, κάτω των ορίων, για το έργο “ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΏΝ στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας έτους 2023”, προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και την 06-04-2023,...

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση (ΣΟΧ 1/2023) ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) δύο (2) ατόμων, ενός ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ και ενός ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΨΩΗΓ7ΛΕ-218 Η...

Διαβάστε Περισσότερα

Διαγωνισμός μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «ΥΠΕΡΙΩΝ» για τα οικονομικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διαγωνισμό μέσω Δυναμικού Συστήματος...

Διαβάστε Περισσότερα

Επείγουσα αντιστήριξη πρανών ποταμού και γέφυρας Μεσογγής από την πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου 2021» προϋπολογισμού έργου 400.000,00€, ME ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ: «Επείγουσα αντιστήριξη πρανών ποταμού και γέφυρας Μεσογγής από την πλημμύρα της 14ης Οκτωβρίου 2021» προϋπολογισμού έργου 400.000,00€

ΦΑΥ ΜΕΣΟΓΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΣΟΓΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΟΓΓΗ ΣΑΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ...

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Δημοσίου Διαγωνισμού για το Έργο «Ενίσχυση Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Συστημάτων ΤΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου & Οικονομικής Επιτροπής

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ @ Youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCWytaS7IuEAfTbPckL-1zag