Επιλογή Σελίδας

Έργα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υλοποιεί το έργο µε τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται... Διαβάστε Περισσότερα