Επιλογή Σελίδας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με την χρηματοδότηση του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υλοποιεί το έργο µε τίτλο «Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 620.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:

  • Υποέργο 1:Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κέρκυρας συνολικού προϋπολογισμού 279.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Υποέργο 2: Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Κεφαλονιάς προϋπολογισμού 204.600 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Υποεργο 3: Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης Π.Ε. Ζακύνθου προϋπολογισμού 136.400 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Η εκπόνηση των Μελετώνθα έχει ως αποτέλεσμα να ωριμάσουν έργα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις  ΠΕ Κέρκυρας Κεφαλονιάς και Ζακύνθου και στους γεωργούς και κτηνοτρόφους (αρδευτικά δίκτυα, φράγματα, λιμνοδεξαμενες και ομβροδεξαμενες).

Το έργο που αφορούν οι μελέτες/υπηρεσίες συμβούλου αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην  κάλυψη των σύγχρονων αναγκών για άρδευση και ύδρευση στις ΠΕ Κέρκυρας,  Κεφαλονιάς και Ζακύνθου  που την περίοδο τουριστικής αιχμής που συμπίπτει με την περίοδο αιχμής αρδευτικών αναγκών  έχουν σημαντικό έλλειμμα νερού, για την άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων  που σήμερα λόγο έλλειψης αρδευτικών έργων εγκαταλείπεται καθώς είναι ασύμφορη η εκμετάλλευση του, στην αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα και την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στην Δασοπυρόσβεση, στην ενεργειακή αναβάθμιση, στην αξιοποίηση της καλύτερης μορφής ΑΠΕ και την απεξάρτηση από τον λιγνίτη με την δημιουργία έξυπνων και ενεργειακά βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης,που συμβάλει στον περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου και στην βελτίωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.