Επιλογή Σελίδας

Έργο «TheRout_Net»

Σχετικά με το Έργο «TheRout_Net»
Έργο TheRout_Net
Το «TheRout_Net» είναι ένα στρατηγικό Έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V – A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», που στοχεύει στην προώθηση του θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα και την Ιταλία μέσω της αξιοποίησης πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών που χαρακτηρίζονται από ήπια δραστηριότητα, μέσω ενός σύνθετου σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει υποδομές και άυλες παρεμβάσεις, ενισχύοντας την τουριστική εποχικότητα στη διασυνοριακή περιοχή.

Εταιρικό Σχήμα του Έργου

Περιφέρεια Ηπείρου (Επικεφαλής Εταίρος)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού/ Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας του Πολιτισμού και Αξιοποίησης της Περιοχής

Δείτε σχετικά το φυλλάδιο του έργου

Στόχοι του Έργου

Το Έργο «TheRout_Net» στοχεύει στην αποκατάσταση σημαντικών πολιτιστικών μνημείων και παλιών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και την Απουλία, στην ανάπτυξη και προώθηση του θεματικού τουρισμού αξιοποιώντας τους υφιστάμενους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και στην ενίσχυση των τουριστικών προϊόντων και των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, το Έργο «TheRout_Net» θα:

  • Εστιάσει στη διατήρηση, προώθηση, επαναχρησιμοποίηση και ολοκληρωμένη αξιοποίηση σημαντικών κτιριακών αποθεμάτων, φυσικών πόρων και στην ανάπτυξη υποδομών.
  • Προωθήσει τον θεματικό τουρισμό, τη βιωσιμότητα και την επέκταση της εποχικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Αναδείξει επώνυμες τεχνικές οικοδόμησης ενισχύοντας την προοπτική εφαρμογής τους με έναν βιώσιμο τρόπο στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων επισκεπτών.

 

Δράσεις:

Το Έργο θα υποστηρίξει την αποκατάσταση σημαντικών πολιτιστικών μνημείων και παλαιών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις, με στόχο τη δημιουργία και την αξιοποίηση του θεματικού τουρισμού και των θεματικών διαδρομών μέσω:

  • Αξιοποίησης των υφιστάμενων φυσικών και πολιτιστικών διασυνοριακών πόρων.
  • Εντοπισμού και αξιολόγησης διασυνοριακών προτερημάτων και μειονεκτημάτων.
  • Καθιέρωσης μιας κοινής Επώνυμης Διασυνοριακής Στρατηγικής.
  • Αναβάθμισης της ποιότητας των διασυνοριακών τουριστικών καταλυμάτων.
  • Διάδοσης των αποτελεσμάτων για την προσέλκυση νέων ομάδων-στόχων από την παγκόσμια τουριστική ζήτηση.

 

Διάρκεια Έργου

27/09/2019 – 26/09/2023

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου

€ 21.115.000,00

 

Ευρωπαϊκή Συμμετοχή (Ε.Τ.Π.Α.)

€ 17.947.750,00

 

Εθνική Συμμετοχή

€ 3.167.250,00