Επιλογή Σελίδας

BEST: Addressing joint Agro-and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development


ΕΤΑΊΡΟΙ

 • LB: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
  Διεύθυνση Οργανισμού: Σαμαρά 13, 49100 Κέρκυρα, Ελλάδα. Τηλέφωνο: +30 2661361537
  Email: pin@pin.gov.gr
  Ιστοχώρος οργανισμού: www.pin.gov.gr
  Διαχειριστής Έργου: Σταμάτης Γκίνης (τελεί υπό συνταξιοδότηση)
 • PB2: Περιφέρεια Ηπείρου
  Διεύθυνση Οργανισμού: Διεύθυνση: Πλατεία Πύρρου 1, 45211, Ιωάννινα, Ελλάδα. Τηλέφωνο: +30 26510 87000,
  Email: periferiarxis@php.gov.gr
  Ιστοχώρος οργανισμού: www.php.gov.gr
  Διαχειριστής Έργου: Ηγουμενίδου Βασιλική
 • PB3 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  Διεύθυνση Οργανισμού: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 32, 26441 Πάτρα, Ελλάδα. Τηλέφωνο: +30 2613613600
  Email: grafeio.pde@pde.gov.gr
  Ιστοχώρος Οργανισμού: www.pde.gov.gr
  Διαχειριστής Έργου: Νικόλαος Τζίφας
 • PB4 Περιφέρεια Απουλίας -Τμήμα Περιβάλλοντος, Τοπίου και Αστικής Ποιότητας
  Διεύθυνση Οργανισμού: Via Gentile, 5270126, Bari
  Τηλέφωνο: +39 0805405619, Email: territorio@regione.puglia.it
  Ιστοχώρος Οργανισμού: https://www.regione.puglia.it/
  Διαχειριστής Έργου: Adriana Maria Lotito

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στόχος του έργου BEST είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, των φυσικών, αγροτικών και παράκτιων οικοτόπων στις συμμετέχουσες Περιφέρειες, η συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερομένων φορέων σε διασυνοριακές δραστηριότητες και κοινοτικές πιλοτικές δράσεις μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Φορείς δημόσιας διοίκησης, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, επαγγελματικοί φορείς, αγρότες και αλιείς, περιβαλλοντολόγοι, πάρκα, μικρομεσαίες τουριστικές υπηρεσίες (ΜΜΕ), αλλά και πολίτες των περιοχών παρέμβασης μέσω των καθημερινών επιλογών τους καλούνται να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη που βασίζεται στον σεβασμό και τη φροντίδα για τη βιοποικιλότητα. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Το εταιρικό σχήμα συμπληρώνουν η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Απουλίας -Τμήμα Περιβάλλοντος, Τοπίου και Αστικής Ποιότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το έργο BEST αναμένεται να συμβάλει στην ενισχυμένη κοινή διαχείριση, διακυβέρνηση
και βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και την Ιταλία. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών μέσω της κατάρτισης κοινών σχεδίων δράσεις και εργαλείων λήψης αποφάσεων, η καταγραφή χαρτογράφηση και παρακολούθηση των πλούσιων γενετικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής, καθώς και η εγκατάσταση και χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογικών μέσων για την παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και απειλών που δέχονται τα αγροτικά και υδατικά οικοσυστήματα. Επιπλέον, το έργο αναμένεται μέσω στοχευμένων δράσεων να συμβάλει στην προώθηση βιώσιμων τουριστικών μοντέλων με έμφαση στα ψηφιακά δίκτυα διαδρομών βιοποικιλότητας και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.