Επιλογή Σελίδας

ProNaCul (INTERREG ADRION)

ProNaCul – Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas.

Logo Adrion Enviroment PRONACUL
I.Σύντομη περιγραφή του έργου

Η ιδέα του ProNaCul εστιάζεται στην προώθηση και διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και υποστηρίζει την ανάπτυξη διεθνικών στρατηγικών για την από κοινού προώθηση της περιοχής της Αδριατικής ως τουριστικού προορισμού. Οι εταίροι ή / και οι συνεργάτες τους έχουν αξιοθέατα που προστατεύονται από την UNESCO ή το Natura 2000 ή θα αποτελέσουν προστατευόμενα αξιοθέατα στις πιλοτικές περιοχές του ProNaCul.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της διαχείρισης για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για άλλους σκοπούς, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για αυτή την χρονική περίοδο και την εκτιμώμενη εξέλιξη. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης, εφαρμογής και προώθησης μιας κοινής μεθοδολογίας διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της Αδριατικής & του Ιονίου, με βάση μια συμμετοχική προσέγγιση των ενδιαφερομένων. Θα δοκιμαστεί και θα εφαρμοστεί αργότερα σε πιλοτικές περιοχές, όπου συγκροτούνται ομάδες, αποτελούμενες από τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς παράγοντες στον τομέα του τουρισμού. Οι εμπειρίες των πιλοτικών περιοχών θα οδηγήσουν σε μια κοινή πρόταση για συμπερίληψη της κοινής μεθοδολογίας που θα χαρακτηριστεί ως περιφερειακή διαδρομή. Η δραστηριότητα θα υποστηριχθεί από το Εικονικό Επιμελητήριο, που δημιουργήθηκε για την προώθηση της κοινής μεθοδολογίας και τη μεταφορά της σε άλλες περιοχές της Αδριατικής & του Ιονίου.

Θαδημιουργηθεί συμβουλευτικό όργανο για τον προγραμματισμό δράσεων τουρισμού και θα λειτουργήσει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, όπου οι περιφέρειες θα ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές στη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Προκειμένου να βελτιωθούν οι πολιτικές για την καλύτερη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η κοινή μεθοδολογία θα διαχυθεί στους φορείς χάραξης πολιτικής με τη μορφή συστάσεων για συγκεκριμένα έγγραφα τοπικής, περιφερειακής και εθνικής πολιτικής για την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της προώθησης της αξιοποίησης και διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς , ιδίως μέσω της ανάπτυξης βιώσιμου τουρισμού.

II.Εταιρικό σχήμα

*Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Zasavje, (Επικεφαλήςεταίρος)

*Gal Venezia Orientale

*Συμβούλιο Τουρισμού της Ριέκα

*Επιμελητήριο Ηλείας

*Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

*Οργανισμός «DevelopmentspeaksHuman»

*Επιχειρηματική ένωση «LiNK»

*Πανεπιστήμιο του NoviSad

*Οργανισμός για την Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της πόλης Trebinje

*Συμβούλιο Τουρισμού της Περιφέρειας του Ζάγκρεμπ

*Δήμος της Raška

*Δήμος της Μπολόνια

*Κέντρο προώθησης της επιχειρηματικότητας του Piran

*_Συνδεδεμένοι εταίροι :_*

*Πολιτιστικό Κέντρο ZagorjeobSavi

*Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού –Berat

*Παρκο της φύσης Žumberak – Samoborskogorje

**

*Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: **2.060.551,80 €***

*Προϋπολογισμός ΠΙΝ: 186.981,00 €.*