Απόσπασμα του αρ. 1 της 21-04-2015 πρακτικού της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής

Αριθμός Απόφασης 1-1/21-04-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή  Αντιπροέδρου».

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Λευκάδας, σήμερα, 21 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στις αντίστοιχες αίθουσες συνεδριάσεών τους (Πλατεία Βαλλιάνου – Αργοστόλι – Κεφαλονιά, Αλυκές Ποταμού – Κέρκυρα,21ης Μαΐου – Ζάκυνθος, Αντ. . . . αναλυτικά ⇒

1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προσκαλεί, τακτικά & αναπληρωματικά μέλη, στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής σε Σώμα – Εκλογή Αντιπροέδρου» που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 10:30 π.μ., . . . αναλυτικά ⇒