Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης 1/22-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής.

Αριθ. Απόφασης 2/22-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταφορικό Ισοδύναμο

Αριθ. Απόφασης 3-1/22-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακτοπλοϊκή και Πορθμειακή σύνδεση των νησιών της ΠΙΝ

Αριθ. Απόφασης 4-1/22-12-2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τρέχοντα θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής.