3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ( ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε – ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ: “ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε – ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.