Επιλογή Σελίδας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις :

1. Την αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ. , το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και παραμορφώσεις. Το ανακατασκευαζόμενο τμήμα εκτείνεται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου μετώπου με συνέχεια υπό γωνία σε τμήματα των όμορων μετώπων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απομακρυνθούν τα έργα προσωρινής υποστύλωσης του τείχους, ενώ θα γίνει και αποκατάσταση της διαμόρφωσης του αλσυλλίου και της φυτείας του. Προβλέπονται : Πλήρης φωτογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση του τείχους- Αποσυναρμολόγηση λιθοδομής τείχους & παράλληλη αρίθμηση των λίθων- Κατασκευή νέου τείχους αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα- τοποθέτηση λιθορριπής ανακουφιστικού πρίσματος πίσω από τον τοίχο αντιστήριξης & τον κεφαλόδεσμο- επίχωση με φυτικές γαίες, μεταφύτευση – φύτευση νέων δένδρων & κατασκευή έργων διαμόρφωσης (παρτέρια – πλακοστρώσεις) – αποκατάσταση της επιφάνειας του πάρκου.- Πάνω στην επιφάνεια του κεφαλόδεσμου, μπροστά από τον τοίχο σκυροδέματος, ανακατασκευή της λιθοδομής του αρχικού τείχους με τους ίδιους λίθους.

2. Η ανακατασκευή του πεζοδρομίου και η προστασία του παραλιακού τοίχου της λεωφόρου Γαρίτσας εκτείνεται από τις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Κ. έως τη διασταύρωση Δεσσύλα. Ειδικότερα προβλέπονται :- Περιοχή αποκατασταθέντος πεζοδρομίου & ποδός : Πλήρης ανακατασκευή του πεζοδρομίου με κατασκευή ανακουφιστικού πρίσματος καθώς και κατασκευή πόδα προστασίας από τους κυματισμούς- Περιοχή αποκατασταθέντος πεζοδρομίου : Τα τμήματα, μήκους 105 μ. που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές το 12/2008 & έχουν ήδη αποκατασταθεί με τις εργασίες που έγιναν τον 03/2009. Στις θέσεις αυτές αντικαθίσταται η πλακόστρωση & κατασκευάζεται πόδας προστασίας.- Περιοχή αντικατάστασης φθαρμένων πλακών πεζοδρομίου.  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (ΕΦΑ Κέρκυρας, Εφ. Ενάλιων Αρχαιοτήτων) εποπτεύουν τις εργασίες που πραγματοποιούνται τόσο στο τείχος του ΝΑΟΚ (φωτογραφική τεκμηρίωση – αρχιτεκτονική αποτύπωση, εκσκαφικές εργασίες πίσω από το τείχος, αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση υφιστάμενης λιθοδομής) όσο και στο πεζοδρόμιο της παραλιακής λεωφόρου Γαρίτσας (φωτογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση, εκσκαφικές εργασίες πίσω και κάτω από την παλιά λιθοδομή, διάστρωση υφιστάμενων – νέων πλακών πεζοδρομίου, διατήρηση – συντήρηση των -εν λειτουργία ή μη- αγωγών απορροής ομβρίων που βρίσκονται κάτω από το πεζοδρόμιο).

3. Επίσης προβλέπεται η αποκατάσταση φθορών που έχουν λάβει χώρα κατά μήκος του κρηπιδώματος της παραλιακής οδού και οι οποίες  προκλήθηκαν από τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή μετά τη δημοπράτηση του έργου.

ΥΠΟΕΡΓΑ

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ( LM CONSTRUCTION AKTE)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
1o ΥΠΟΕΡΓΟ
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 1
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 2
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 3
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 4
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 5
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 6
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 7

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ‘ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ( ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε – ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
3ο ΥΠΟΕΡΓΟ

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 1

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 2

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 3

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 4

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 5

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 6

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 7

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 8

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 9

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 10

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 11

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 12

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ‘ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Κ/Ξ ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε – ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 1

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 2

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 3

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 4

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 5

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 6

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 7

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 8

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 9

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 10

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 11

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 12

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 13

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 15

4ο ΥΠΟΕΡΓΟ 16
Διαθέσιμη προς εμφάνιση/λήψη, η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.