Επιλογή Σελίδας

Η Πράξη «Αναδιαρρυθμίσεις και Αναμορφώσεις Κτιρίου Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) & Πτέρυγας Χρονίως Πασχόντων & Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου στον οίκο Πρόνοιας Λευκάδας» με κωδικό MIS 5044884 και συνολικό προϋπολογισμό 2.500.000,00 ευρώ, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «4- Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020»

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΙΝ (Κύριος Δικαιούχος)

ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου