ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014–2020 – ΔΡΑΣΗ 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

Η Πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω4254653ΠΓ-ΘΤ6

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Φωτεινάτου Α.

Εκδόθηκε η με ΑΔΑ 76Ε27ΛΕ-ΧΔ9 άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, η οποία είναι διαθέσιμη – δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.

Επίσης, διατίθενται τα σχετικά με την ανωτέρω απόφαση λοιπά έγγραφα.

Κυψέλες Διαχείμασης και Δράσεις Εξοπλισμός για τη Διευκόλυνση των Μετακινήσεων Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017-2019 στο Ν. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να δηλώσουν τις κυψέλες διαχείμασης υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση-δήλωση (Υπόδειγμα 1) στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας το αργότερο μέχρι τις 31-12-2016, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» κατά τα έτη 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η  Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης εκτός των άλλων κριτηρίων θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 31 Ιουλίου του κάθε ετήσιου προγράμματος.

περισσότερα . . .

ΝΕΑ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΙΡΩΝ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας σας υπενθυμίζει πως από 1 Νοεμβρίου 2015 οι κάτοχοι αιγών και προβάτων και από 1 Δεκεμβρίου 2016 οι κάτοχοι χοίρων θα πρέπει να διενεργήσουν απογραφή των ζώων τους και να την καταγράψουν στα Μητρώα τους (νέο και παλαιό), τα οποία θα προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016 στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας, στο Διοικητήριο

περισσότερα . . .

Κυψέλες Διαχείμασης και Δικαιούχοι Ενίσχυσης των Δράσεων 3.1 Εξοπλισμός για τη Διευκόλυνση των Μετακινήσεων και 3.2 Οικονομική Στήριξη της Νομαδικής Μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017-2019 για την Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης

Όλοι οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης (Υπόδειγμα 1) στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Κεφαλληνίας, μέχρι τις 31-12-2016, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» κατά τα έτη 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η  Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

περισσότερα . . .

Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης των Διονυσίας και Παναγιώτας Τζωρτάτου

Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης των Δήμητρας Τζάνη, Ευθαλίας Βρεττού και Ιωάννη Τζάνη