Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης (τροποποίηση προηγούμενης – υπάρχουσας)

Η νέα άδεια είναι δημοσιευμένη & διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΨΙ37ΛΕ-ΩΧΤ, τροποποιώντας & προς αντικατάσταση της άδειας με ΑΔΑ ΩΗΠΓ7ΛΕ-Δ71.

Επίσης, διατίθενται τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.

 

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Λάσκαρη Κ.

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Μωραΐτη Κ., Μωραΐτη Δ. & Μωραΐτη Π.

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Καλούρη Ανδρέα

Χορήγηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Διβάρη Ιωάννη

Τροποποίηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Αμίτση Αριστέας & Χριστίνας

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης