Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο έτους 2017 στον πρώην Δήμο Αργοστολίου

Κατόπιν υπογραφής της από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, δημοσιεύθηκε & διατίθεται η σχετική απόφαση στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨ227ΛΕ-ΒΟ4.

Aνακοίνωσης για άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2017, ΠΕ Ζακύνθου

Προθεσμία συμμόρφωσης υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στο νέο θεσμικό πλαίσιο άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων (Νόμος 4442/2016, ΦΕΚ 230 Α)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης των Π.Ε. Κεφαλονιάς  & Ιθάκης – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ενημερώνει τους φορείς μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με εγκατεστημένη ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού μέχρι 10KW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω, των διατάξεων του άρθρου 44 παράγραφοι 2 και 3 του Ν. 4155/2013 τέθηκαν εκτός του πεδίου εφαρμογής, των διατάξεων των άρθρων 17 έως 40 του Ν. 3982/2011, ότι υποχρεούνται μέχρι 7 Ιουνίου 2017, να συμμορφωθούν στις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης, μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.περισσότερα . . .

Άδειες για Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου των Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης ανακοινώνεται ότι θα δοθούν για το έτος 2017 οι τέσσερις (4) αδιάθετες άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, από τις έξι (6) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, που είχε αποφασισθεί να δοθούν το έτος 2015 σύμφωνα με την αρ. πρωτ.:6998/2886/08-05-2015(ΑΔΑ:2ΦΨΡ7ΛΕ-0ΤΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για τις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς & Ιθάκης σύμφωνα με τον Ν. 4264/14.περισσότερα . . .

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ αιτήσεων για τις ΑΔΕΙΕΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην Π.Ε. Λευκάδας, για το έτος 2017

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Λευκάδας ανακοινώνεται ότι:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για την κάλυψη των αδιάθετων αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017, έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017