Ενημέρωση για θέματα αλιευτικής νομοθεσίας προς τους αλιείς Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Το Τμήμα Αλιείας, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, το οποίο εποπτεύει την αλιεία στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, έχει διαπιστώσει για την αλιεία δολωμάτων, ότι αυτή, διενεργείται παραδοσιακά και σε μικρή κλίμακα από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς στην περιοχή μας. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι διενεργούν αλιεία δολωμάτων, ότι απαιτείται να προμηθευτούν «Άδεια Αλιείας Δολωμάτων», όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 109/2002 «Αλιεία Δολωμάτων»).περισσότερα . . .

Ενημέρωση επαγγελματιών αλιέων Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει ότι:

Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ):
  • Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ, είναι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίου δελτίου αλιευτικής παραγωγής.
  • Οι υπόχρεοι μπορούν να καταχωρούν οι ίδιοι την μηνιαία δήλωση παραγωγής τους, στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας www.alieia.minagric.gr, εφόσον έχουν λάβει κωδικό από την Υπηρεσία μας.


περισσότερα . . .

Μηνιαία Δήλωση Παραγωγής για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10 μέτρων

{ Αρ. 10/16-02-2016 δελτίο τύπου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλονιάς & Ιθάκης }

Τίθεται σε υποχρεωτική παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή «Μηναία Δήλωση Παραγωγής» του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.), για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των 10μ. Τα μηνιαία δελτία παραγωγής υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας με συγκεκριμένες προθεσμίες, ακόμα και εάν δεν υπάρχει παραγωγή το μήνα αναφοράς ή καθόλου αλιευτική προσπάθεια.περισσότερα . . .

Ενημέρωση για το (ακίνδυνο για τον άνθρωπο) ψάρι Φιστουλάρια

{ Αρ. 9/10-02-2016 δελτίο τύπου Π.Ε. Κεφαλονιάς }

Στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, την Δευτέρα 9/2/2016, ερασιτέχνης αλιέας παρέδωσε ψάρι το οποίο ταυτοποιήθηκε και δόθηκαν πληροφορίες, από τους αρμόδιους ιχθυολόγους, για την βιολογία του, τη φυσιολογία του, τις διατροφικές του συνήθειες, την γεωγραφική του κατανομή κ.λπ.περισσότερα . . .

Ενημέρωση για έρευνες υδρογονανθράκων

{ Αρ. 1/05-01-2016 δελτίο τύπου γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς & Ιθάκης }

Την 04/01/2016 ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης, συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Εταιρείας DolphinGeophysical, η οποία διεξάγει, έρευνα υδρογονανθράκων για λογαριασμό της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κεφαλονιάς και νότια της Ιθάκης. Κατόπιν της συνάντησης αυτής, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα κάτωθι:περισσότερα . . .

Εφαρμογή Ενωσιακών διατάξεων για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

{ Δελτίο τύπου αρ. 94/16-11-2015 Π.Ε. Κεφαλονιάς }

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ. 1750/32219/2015 (ΦΕΚ Β 475), με ΑΔΑ 75ΖΤ465ΦΘΗ-ΞΕ9 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της αλιείας, σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων του τομέα».περισσότερα . . .