Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Περιφερειάρχη

Το Γραφείο του Περιφερειάρχη συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση του Περιφερειάρχη κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, επιμελείται για την
αλληλογραφία του και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και το κοινό.