ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ