Πρόσκληση 2ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 1η Μαρτίου 2018

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 20 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση 9ης κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 30 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 21 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 2 Αυγούστου 2017