Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 21 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 2 Αυγούστου 2017