Πρόσκληση 8ης (εξ” αναβολής) Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 29 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση 7ης (εξ’ αναβολής) Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 2 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 22 Απριλίου 2019

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 19 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 1 Φεβρουαρίου 2019