Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 19 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 1 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 4 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 6 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 2 Οκτωβρίου 2018