Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 22 Απριλίου 2019

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 19 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 1 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 4 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 6 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 2 Οκτωβρίου 2018