Πρόσκληση 7ης (εξ” αναβολής) Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 2 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 22 Απριλίου 2019

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 19 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 1 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 17 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 4 Δεκεμβρίου 2018