ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17α του Ν. 4056/2012(Α΄52)

Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου ξενοδοχείου ΜΑΡΕΜΠΛΟΥ ΜΠΗΤΣ ΡΕΣΟΡΤ (MAREBLUE BEACH RESORT) κατηγορίας 4*, με υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν. 4178/13 και αύξηση της δυναμικότητας από 636 κλίνες σε 765 κλίνες, σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 46.392,97 τμ, στη θέση Αγ. Σπυρίδων Περίθειας της Δ.Ε. Θιναλίου του Δ. Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της « ΞΕΝ/ΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε. »