Πληρωμή Διατροφικού Επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων Π.Ε. Κέρκυρας, για το μήνα Οκτώβριο 2016

 

Ημερομηνία : 16 Νοεμβρίου 2016

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – Μεταμοσχευμένων για το μήνα Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18/11/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημόσιας Υγιείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Σαμάρα 13, Κέρκυρα – Τηλ.Επικοινωνίας : 2661362131 & 2661362300 – κ.Ναούμ Γεώργιος & κα.Σαμουργιαννάκη Αμαλία).

 

Aνακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αφορά στη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αερολιμένα Κέρκυρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016, ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας που αφορά στη δυνατότητα υποβολής αίτησης Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016 από όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του ΠΑΑ 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ.2/2016) ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ,ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΦΥΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 2016, ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προσθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/9/2016 μέχρι και 23/09/2016

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΣΟΧ.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (23-08-2016)

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Υποέργου «Επέκταση Λιμένα Ερείκουσσας» Προϋπολογισμού 7.258.536,59 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)