Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης συνάντησης με την παροχή και της υλικοτεχνικής υποδομής (Projector, ηχητικό σύστημα, μικροφωνική, μεταφραστικό σύστημα, τεχνική κάλυψη κ.α.) και συμπεριλαβανομένης και διερμηνείας (αγγλικά – ιταλικά). Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου OCTaNE – «Open City TechNology Enabler» την 28/11/2018, στο Φαληράκι, της Κέρκυρας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.