ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

Η  Απόφαση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A85%CE%A14653%CE%A0%CE%93-%CE%9C%CE%95%CE%96

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.