Αποσπάσματα από το αριθμ. 18/1-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 1ης Σεπτεμβρίου 2016
Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 17/29-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 29ης Αυγούστου 2016
Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 15/05-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 14/29-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 29ης Ιουλίου 2016
Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 13/25-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 25ης Ιουλίου 2016

Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 12/13-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 13ης Ιουλίου 2016

Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 11/4-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 4ης Ιουλίου 2016

Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 10/30-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 30ης Ιουνίου 2016

Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .

Αποσπάσματα από το αριθμ. 9/13-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 13ης Ιουνίου 2016

Ακολουθούν οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .