Αποσπάσματα από το αριθμ. 6/24-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Αποσπάσματα από το αριθμ. 5/20-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Αποσπάσματα από το αριθμ. 4/23-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Μη πραγματοποίηση της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Π.Α.Π.Ε.

Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, ορισθείσα για τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Αποσπάσματα από το αριθμ. 2/05-03-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Αποσπάσματα από το αριθμ. 1/29-01-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Αποσπάσματα από το αριθμ. 11/27-12-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Αποσπάσματα από το αριθμ. 10/20-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Αποσπάσματα από το αριθμ. 8/11-10-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

Αποσπάσματα από το αριθμ. 7/11-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις: