Επιλογή Σελίδας

Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, ορισθείσα για τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.