Η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, ορισθείσα για τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 14.00, με τηλεδιάσκεψη, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.