Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου στα πλαίσια της διοργάνωσης του Θερινού Ινστιτούτου Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας που υλοποιείται από 23-29 Σεπτεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα.
(ΑΔΑ:67ΑΦ7ΛΕ-ΟΩΦ)

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΠΙΝ –ΠΕ Ζακύνθου στο 4Ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίων.
(ΑΔΑ:Ω4ΥΣ7Λ-Μ2O)

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της ΠΙΝ –ΠΕ Κεφαλληνίας στο 4Ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίων.
(ΑΔΑ: ΩΛΠ57ΛΕ-Φ3Θ)

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίων στις 29 Σεπτεμβρίου 2018.
(ΑΔΑ:62137ΛΕ-ΓΜΜ)

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας και τη χορωδία Λευκίμμης στις 14-10-2018.
(ΑΔΑ:ΩΩ757ΛΕ-ΙΔ5)

ΘΕΜΑ 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας στο πρόγραμμα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών από 10-17 Σεπτεμβρίου (συνολικός χρόνος μετακίνησης).
(ΑΔΑ: ΩΜΧΑ7ΛΕ-ΟΧΘ)

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας και τον Οργανισμό Κερκυραϊκών Εκδηλώσεων από 12-15 Σεπτεμβρίου 2018.
(ΑΔΑ: ΩΘ1Ξ7ΛΕ-Ε30)

ΘΕΜΑ 8ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κέρκυρας και την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ 6-14 Σεπτεμβρίου.
(ΑΔΑ : 7ΜΠΖ7ΛΕ-ΤΥΕ)

ΘΕΜΑ 9ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Λευκάδας του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών Ιονίων στις 29 Σεπτεμβρίου 2018.
(ΑΔΑ:ΩΓΟ77ΛΕ-ΩΙΣ)