Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η περίληψη και οι αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 8ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2018

——-

ΘΕΜΑ 1ο: Ανακοινώσεις. 

ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση του 7ου/03-07-2018 πρακτικού της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της ΠΙΝ.

ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου από την ΠΕ Λευκάδας και την Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας (ΑΔΑ: 6ΛΞ67ΛΕ-ΜΞΚ) 

ΘΕΜΑ 4ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης από την ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης και τον Πολιτιστικό Καλλιτεχνικό Σύλλογο “Η ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ”. (ΑΔΑ: 6ΜΝ77ΛΕ-ΟΦ8) 

ΘΕΜΑ 5ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης από την ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολιτιστική Στέγη Τρωιαννάτων. (ΑΔΑ: Ψ8Β87ΛΕ-ΘΔΡ)

ΘΕΜΑ 6ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης από την ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης και τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μαντζαβινάτων Βουνίου “ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ” (ΑΔΑ: ΨΤΨ37ΛΕ-ΤΡΦ)

ΘΕΜΑ 7ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου από την ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης και την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη. (ΑΔΑ: ΩΑΘΚ7ΛΕ-ΠΑ9)

ΘΕΜΑ 8ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση του αγώνα “Χειροσφαίρισης Παραλίας – Beach Volley” από την ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης και τον ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ. (ΑΔΑ: 9ΔΗΝ7ΛΕ-ΟΨ2)

ΘΕΜΑ 9ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου από την ΠΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης και την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Σαρίστρα ΜΚΟ. (ΑΔΑ: ΡΘΚΨ7ΛΕ-ΑΦΑ)

ΘΕΜΑ 10ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την ΜΚΟ “ΡΙΖΕΣ” της σύγχρονης θεατρικής – ποιητικής – μουσικής παράστασης “Ερωφίλη project” στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. (ΑΔΑ: 9ΣΚ47ΛΕ-1ΓΝ)

ΘΕΜΑ 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση του Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων, στην Κεφαλονιά και Ιθάκη, το διάστημα 30/8-1/9/2018.