ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KEΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)

ΤΗΛ.: 26710-38026

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ/

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 1 1,5 χρόνoς 0 1 κενή θέση
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 2 2 χρόνια 0  2 κενές  θέσεις
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 7 2 χρόνια 0 5 κενές θέσεις
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 3 2 χρόνια 2 Aρχές  2019
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 6 1 χρόνο 0 Μέσα 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2 4 χρόνια 0 1 κενή θέση

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-KY ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  “ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ” 

ΤΗΛ.: 26710-92605

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 ΣΕ

ΑΝΑΜΟΝΗ

 

ΠΙΘΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΝΗΣ/ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 5 1 χρόνος 0 4 κενές θέσεις