Για λεπτομέρειες & πληροφορίες, διατίθεται ο από 19/04 σχετικός πίνακας από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης.