ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ζάκυνθος 13.09.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                     Αρ πρωτ: οικ. 77212/14540
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ: «ΘΡΑΚΑ » του ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : 21η Μαϊου 2, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #750,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στην Ψησταριά με την επωνυμία: «Θράκα» που εδρεύει στη Ζάκυνθο, στην οδό 21η Μαϊου 2, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα δεν διέθετε POS:
σύμφωνα με το αρθρ. 65 Ν. 4446/2016 : Πτωχευτικός Κώδικας. Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις, την αριθμ. 45231/20-4-2017 KYA: Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), Την αριθμ. 86437/03/08/2017 ΚΥΑ : Τροποποίηση της αριθμ. 45231/20-4-2017 ΚΥΑ, και το αριθμ. 83942/2017 έγγραφο Γ. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή : Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 45231/20-4-2017 KYA: Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240).

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #750,00# €.

 - Η -
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Αγγελική Μαργαρίτη