ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ζάκυνθος 07.12.2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                    Αρ πρωτ: οικ. 106080/20010
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 102990/19449/06-12-2017 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΚΜΕΤΑΛ. ΑΠΟ ΧΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΜΠΟΧΑΛΗ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο κατάστημα που δραστηριοποιείται στην περιοχή Μπόχαλη Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι :
- κατά τη συναλλαγή με κάρτα για αγορά τσιγάρων, εισπράττει από τον καταναλωτή υψηλότερη τιμή από την αναγραφόμενη.
Συγκεκριμένα, για την αγορά ενός πακέτου τσιγάρων HANDELSGOLD RED (5 τσιγάρων) όπου η τιμή επί της πινακίδας ήταν 1,80€, χρεώθηκε με την πληρωμή με κάρτα 1,88€ (στην έκθεση ελέγχου επισυνάπτεται η σχετική απόδειξη πληρωμής), κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 91354/24.08.2017 Υπουργικής απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Για τις παραπάνω παραβάσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €.

- Η -
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγγελική Μαργαρίτη