Στον ακόλουθο σύνδεσμο, παραθέτουμε τα πρακτικά της ημερίδας (παρουσίαση και ηχητικό αρχείο) που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του 12ου Πανελληνίου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη για τη μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και την Ανατολική Μεσόγειο», την 31η Μαΐου 2018 στην αίθουσα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Οι θεματικές ενότητες της ημερίδας ήταν οι εξής:

  1. Αίθουσα Α΄: Εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή του Ιονίου & Παράκτιος Τουρισμός-Τουριστική Ανάπτυξη.
  2. Αίθουσα Β΄: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
  3. Αίθουσα Γ΄: Ιχθυοκαλλιέργειες-Αλιεία/Βιοποικιλότητα/Διαχείριση Υδάτων

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.