Σύμβαση κατασκευής έργου,  163.535,47 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος για εργασίες αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου

Σύμβαση κατασκευής έργου,  163.535,47 ευρώ, για εργασίες αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος, με τον  εκπρόσωπο της ανάδοχης εταιρείας του έργου «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ  & ΣΙΑ ΟΕ», κ. Γεώργιο Μόρφη.

Η συγκεκριμένη σύμβαση κατασκευής έργου, εντάσσεται στην εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017-2018» συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 15 μήνες.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.