Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 62ΧΕ7ΛΕ-ΧΥΘ) δεν επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο) για παράβαση της ΥΑ 45231/20-4-2017 στην επιχείρηση «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΗ» Αρτοποιείο, ιδιοκτησίας Κατωπόδη Ευστάθιου που βρίσκεται στην οδό Ι. Μελά 182 στη Λευκάδα, για τους λόγους που αναγράφεται σ΄αυτή.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.