Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη σημερινή του συνεδρίαση, Κυριακή 20.01.2019, εξέδωσε ψήφισμα για τη δίωξη αφισοκολλητή,  με το οποίο ζητά να μην επαναληφθεί η συμπεριφορά της Ασφάλειας της Αστυνομίας Κέρκυρας, που όπως καταγγέλθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, «ο συλληφθείς στερήθηκε το συνήγορο υπεράσπισής και καταπατήθηκαν τα Συνταγματικά του Δικαιώματα ως κρατουμένου».

Συγκεκριμένα, το ψήφισμα αναφέρει:

«Υπερβολική, πρωτόγνωρη και αντισυνταγματική, με ιδιαίτερο ζήλο η δίωξη αφισοκολλητή, όπως καταγγέλθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ιδίως όταν στερείται ο συλληφθείς το συνήγορό του και καταπατούνται τα Συνταγματικά του Δικαιώματα ως κρατουμένου.

Η συμπεριφορά αυτή, εφόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πρέπει να μην επαναληφθεί, διότι, τυχόν επανάληψη, μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα, ή στην πιθανολόγηση «επιλεκτικής ευαισθησίας» στη συμπεριφορά της Ασφάλειας, με αποτέλεσμα να πλήττεται η  Αστυνομία, ως θεσμός, κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.