Με την αρ πρωτ. 112427_17326/31-12-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στην Καββαδά Χριστίνα, εκμεταλλεύτρια του βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς και διάθεσης υγρών καυσίμων, με αρ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 6361, που έχει έδρα στην Απόλπαινα Λευκάδας, για την από 4-12-2019 διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 98 παρ. 1 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017), επειδή από τα στοιχεία που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, προκύπτει ότι για το εν λόγω βυτιοφόρο είχε γίνει από τις 12-11-2019 ογκομέτρηση με διακρίβωση από διαπιστευμένη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4608/19.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.