Ακολουθoύν η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 246-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020.

Αριθμ.Απόφασης 247-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κερκύρας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων την 12-
14/11/2019, συνέπεια της οποίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Νομός Κέρκυρας, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος.

Αριθμ.Απόφασης 248-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως εταίρος, στα Κέντρα Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας για το έτος 2019.

Αριθμ.Απόφασης 249-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 60-05/05-03-2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβούλιου Π.Ι.Ν. περί έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΠΙΝ και Δήμου ως προς το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος το Δήμο Νότιας Κέρκυρας και αφορά το έργο «Διαμόρφωση γηπέδου 5X5 στα Κρητικά» Προϋπολογισμού 100.000,00 με ΦΠΑ.

Αριθ. απόφασης 250-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός αναπληρωτών μελών Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη συγκρότηση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Αριθμ.Απόφασης 251-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 11η Τροποποίηση προσχέδιου ετησίου προγράμματος δράσης 2019 -αποδοχές χρηματοδότησης

Αριθμ.Απόφασης 252-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ έτους 2019.

Αριθμ.Απόφασης 253-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση για την σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε. (ENTERPRISE GREECE).

Αριθμ.Απόφασης 254-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε.Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Γηπέδου Μακρυωτίκων ”, Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων.

Αριθμ.Απόφασης 255-24/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης της Π.Ι.Ν – Π.Ε.Κεφαλληνίας με το Δήμο Κεφαλονιάς και τον Παλληξουριακό Αθλ. Όμιλο για την υλοποίηση του έργου : “Εκσυγχρονισμός, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικού γηπέδου Αγ. Αντωνίου Ληξουρίου.

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.