Ακρωνύμιο CIAK
Όνομα Έργου Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema
Συνολικός Π/Υ Euro 888.796,70
Διάρκεια  Ημερομηνία έναρξης: 16/04/2018Τελική ημερομηνία: 15/04/2020
Εταίροι
LB Apulia Film Commission Foundation ΔιεύθυνσηΟργανισμού: Cineporti di Puglia/Bari – Lungomare Starita, 1 – 70132 Μ, ItalyΤηλέφωνο: +39 0809147464 Email: cristina.piscitelli@apuliafilmcommission.itΙστοχώρος Οργανισμού:www.apuliafilmcommission.it/

Διαχειριστής έργου: Cristina Piscitelli

PB2 Περιφέρεια Ηπείρου Διεύθυνση:Πλατεία Πύρρου 1, 45211, Ιωάννινα, ΕλλάδαΤηλέφωνο: +30 26510 87000 Email: periferiarxis@php.gov.grΙστοχώρος οργανισμού: www.php.gov.gr

Διαχειριστής έργου: Δήμητρα Ρογκότη

PB3 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διεύθυνση Οργανισμού: Σαμαρά 13, 49100 Κέρκυρα, ΕλλάδαΤηλέφωνο: +30 2661361537 Email: pin@pin.gov.grΙστοχώρος οργανισμού: www.pin.gov.gr

Διαχειριστής Έργου: Κούλα Κυριάκη

PB4 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Διεύθυνση Οργανισμού: Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 32, 26441 Πάτρα, ΕλλάδαΤηλέφωνο: +30 2613613600Email: dap@pde.gov.grΙστοχώρος Οργανισμού: www.pde.gov.gr

Διαχειριστής Έργου: ΕυαγγελίαΑθανασοπούλου

PB5 ΙόνιοΠανεπιστήμιοΕπιτροπήΕρευνώνΤμήματαΤεχνώνΉχουκαιΕικόνας Διεύθυνση Οργανισμού:Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, ΕλλάδαΤηλέφωνο: +30 2661087604-6 Email: rc@ionio.grΙστοχώρος Οργανσιμού: www.ionio.gr

Διαχειριστής Έργου: Μιχαήλ Παναγόπουλος

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ciak_001Το έργο CIAK αποσκοπεί στην προώθηση των περιοχών των εμπλεκόμενων περιφερειών (Απουλία, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) μέσω πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα. Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει η CIAK είναι η έλλειψη επαρκούς γνώσης και συνειδητοποίησης των δυνατοτήτων και των πολιτιστικών και φυσικών πόρων των περιφερειών, στα οποία θα επικεντρωθεί η προσπάθεια για την εξέλιξη των διασυνοριακών περιφερειών ως προορισμού στα μάτια των επισκεπτών, των κατοίκων και των ενδιαφερομένων. Γνωρίζατε ότι ο πολιτισμός και η κληρονομιά αποτελούν βασικό κίνητρο για περισσότερο από το 50% των ταξιδιών; Χάρη στο έργο CIAK, η αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω διακρατικών πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικοακουστικό τομέα θα βελτιώσει την προσέλκυση τουριστών στις ανωτέρω περιοχές, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την συνολική εικόνα αυτών των περιοχών και τη γραφική ομορφιά τους και υποστηρίζοντας μια διασυνοριακή κοινότητα που αποτελείται από φορείς δημιουργικής βιομηχανίας. 

Το CIAK θα υλοποιήσει μια σειρά από διασυνοριακές δραστηριότητες όπως:

  • «Μνήμη» η οποία συνίσταται στην εκτελεστική παραγωγή 10 ταινιών μικρού μήκους που θα εστιάσουν στην κοινή ιστορία της Ιταλίας και της Ελλάδας. Η ανάθεση της παραγωγής θα γίνει σε νέους, κάτω των 35 ετών, σκηνοθέτες που προέρχονται από τις εμπλεκόμενες στο έργο περιοχές, προκειμένου να γίνουν ενεργοί πρωταγωνιστές της πολιτιστικής ανάπτυξης των περιφερειών τους.
  • «Εμπειρία Ελλάδας-Απουλίας», ένα πολυήμερο σεμινάριο με επίκεντρο την ανάπτυξη σεναρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στην Ιταλία και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δραστηριότητες εντοπισμού θέσης για την οπτικοακουστική παραγωγή.
  • Υποστήριξη σε διάφορα Φεστιβάλ στη θεματική του έργου, με επίκεντρο τον κινηματογράφο και την προώθηση της διανομής ελληνικών και ιταλικών ταινιών σε κάθε χώρα.
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Το έργο CIAK θα αξιοποιήσει τον οπτικοακουστικό δημιουργικό τομέα για την προώθηση του αντίστοιχου άυλου πολιτιστικού τομέα και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων των Περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο. Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης α) μέσω της δημιουργίας άμεσων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων λόγω της προσέλκυσης παραγωγής οπτικοακουστικών παραγωγών ή συναφών δράσεων, και β) μέσω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών καθώς και μέσω της τόνωσης νέων βιώσιμων υπηρεσιών για τους επισκέπτες/τουρίστες. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες του έργου θα δημιουργήσουν οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, τον τουρισμό και τους φορείς εκμετάλλευσης της οπτικοακουστικής παραγωγής. Επιπλέον, το έργο CIAK επιτρέπει τη μεταφορά αναγνωρισμένων καλών πρακτικών από πιο έμπειρες σε λιγότερο έμπειρες περιφέρειες, αλλά και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις συμφωνίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Συνοπτικά, το CIAK θα επιτρέψει στους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα του τουρισμού και της οπτικοακουστικής παραγωγής να συνεργαστούν για πρώτη φορά, γεφυρώνοντας έτσι το υφιστάμενο χάσμα της γνώσης, κατανοώντας τα οικονομικά οφέλη της διατομεακής συνεργασίας για τις Περιφέρειές τους και εφαρμόζοντας νέα μοντέλα για την προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω οπτικοακουστικών μέσων και προϊόντων.
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.