Η  απόφαση  βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%2262%CE%9A%CE%954653%CE%A0%CE%93-%CE%A084%22&page=0

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.