Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 26ης Aυγούστου 2022, 24ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 147-24/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποιημένης  σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού εκ μέρους... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 8ης Aυγούστου 2022, 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 142-23/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:΄Εγκριση διοργάνωσης αθλητικής δράσης «Lefkada Beach Volleyball event 2022», 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022, στη Λευκάδα. Αριθμ.Απόφασης 143-23/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Έγκριση Συνδιοργάνωσης της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 24ης Ιουλίου 2022, 22ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 130-22/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή ενός Ισόπεδου Κυκλικού  κόμβου επί της επαρχιακής  οδού Αναπαύσεως και της Δημοτικής οδού Φιλοσόφων στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης με τίτλο:... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 23ης Ιουλίου 2022, 21ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης 123-21/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικών της 11ης, 12ης και 13ης συνεδριάσεων  έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Αριθμ. Απόφασης 124-21/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 7η Τροποποίηση Ετήσιου... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 8ης Ιουλίου 2022, 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 119-20/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Aριθμ.Απόφασης 120-20/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Aριθμ.Απόφασης... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 26ης Ιουνίου 2022, 19ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 107-19/26-06-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου Αγίου Νικήτα – Καλαμίτσι στην Π.Ε Λευκάδα, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 25ης Ιουνίου 2022, 18ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθoύν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις  : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 99-18/25-06-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Τροποποίησης προγράμματος ΟΧΕ ΠΑΛΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Αριθ. Απόφασης 100-18/25-06-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικού της 10ης... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 9ης Ιουνίου 2022, 17ης έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρ. αποφ. 98-17/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συζήτηση για την λήψη απόφασης παράτασης των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας λόγω της πανδημίας COVID... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 30ης Μαΐου 2022, 16ης έκτακτης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρ. αποφ. 93-16/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παράταση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων λόγω της πανδημίας COVID 19. Αριθ.Αποφ. 94-16/30-05-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 5η Τροποποίηση Ετήσιου... Διαβάστε Περισσότερα

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 15ης Mαϊου 2022, 15ης Συνεδρίασης 2022

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 83-15/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ-ΠΕΛΕΚΑ, ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”... Διαβάστε Περισσότερα