Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Αυγούστου 2021, 18ης Συνεδρίασης 2021

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

περισσότερα . . .