ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Τηλέμαχος-Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ 5007989

ΠΡΑΞΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά τις παρακάτω παρεμβάσεις :

1. Την αποκατάσταση του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ. , το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και παραμορφώσεις. Το ανακατασκευαζόμενο τμήμα εκτείνεται κατά μήκος ενός ευθύγραμμου μετώπου με συνέχεια υπό γωνία σε τμήματα των όμορων μετώπων. περισσότερα . . .