Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: «Θύμα» της πανδημίας η γυναικεία εργασία

Γυναικεία χειραφέτηση, ισότητα των φύλων, διακρίσεις με βάση το φύλο, μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, απουσία γυναικών από διευθυντικές θέσεις, ενδοοικογειακή βία, γυναικοκτονία και έμφυλη βία είναι κάποιες από τις φράσεις που συνδέονται με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η οποία τιμάται σήμερα. . . . αναλυτικά ⇒

Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: Στοιχεία για την Ελλάδα (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020)