Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Aποσπάσματα από το αριθμ.31/13-06-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 514-31/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Επικύρωση του 28oυ/02-06-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 515-31/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 29oυ/06-06-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.30/07-06-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 511-30/02-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΠΙΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Αριθμ. Απόφασης: 512-30/02-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.29/6-06-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 487-29/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 27oυ/30-05-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 488-29/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.28/02-06-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 485-28/02-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Αριθμ. Απόφασης: 486-28/02-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε.... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.27/30-05-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 461-27/30-05-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 24oυ/23-05-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν Αριθμ. Απόφασης: 462-27/30-05-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 25oυ/24-05-2023 πρακτικού της... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.26/25-05-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 460-26/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : ΟΙΚ.19400/8216/07-03-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.25/24-05-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθoύν  η Περίληψη & η  Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 459-25/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.24/23-05-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 439-24/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 23oυ/16-05-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 440-24/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.23/16-05-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 414-23/16-05-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :Επικύρωση του 21oυ/09-05-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφσης 415-23/16-05-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 22oυ/10-05-2023 πρακτικού της Οικονομικής... Διαβάστε Περισσότερα

Aποσπάσματα από το αριθμ.22/10-05-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 408-22/10-05-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ 4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2023 Αριθμ. Απόφασης: 409-22/10-05-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του υπ ́αριθμ. 1/27-01-2023... Διαβάστε Περισσότερα