Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποσπάσματα από το αριθμ. 44/9-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 768-44/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του 1ου Πρακτικού, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την Μεταφορά Μαθητών στην Π. Ε. Λευκάδας, που αφορά... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 43/02-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και η Απόφαση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 748-43/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, των όρων και του σχεδίου Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 42/06-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 748-42/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 41oυ/31-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 749-42/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 41/31-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 728-41/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 40oυ/23-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 729-41/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 40/23-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 712-40/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 39oυ/18-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 713-40/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 11η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 39/18-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 695-39/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 38oυ/10-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 696-39/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 38/02-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 673-38/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Επικύρωση του 36oυ/02-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 674-38/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:Επικύρωση του 37oυ/29-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 37/29-07-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και η Απόφαση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 651-37/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εργασίες άρσης της επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς με απομάκρυνση φυτικής ύλης, μετά την κήρυξη του Δήμου Αργοστολίου σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 36/02-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 652-36/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 35oυ/27-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Aριθμ.Απόφασης 653-36/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 35/27-07-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 627-35/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 33oυ/19-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 628-35/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 34oυ/21-07-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.... Διαβάστε Περισσότερα