Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Περιφερειακής Επιτροπής (Οικονομική Επιτροπή προ 2024)

Αποσπάσματα από το αριθμ.7/21-02-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 129-07/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Παράδοσης και Παραλαβής Εξοπλισμού στους Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργου 15 «Υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα»... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.6/14-02-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και η Απόφαση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 96-06/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των υπ΄αριθμ. 1/17-01-2024 και 2/09-02-2024 πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την μεταφορά μαθητών... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.5/16-02-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. απόφασης 97-5/16-02-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 319-16/11-04-2023 (ΑΔΑ: 9Θ2Σ7ΛΕ-ΙΓΨ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και των όρων του σχεδίου της 2ης Πρόσκλησης  υποβολής οικονομικών... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.4/6-02-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Αριθμ.Απόφασης 75-04/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG VΙ – A ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ (GR-IT) 2021-2027. Αριθμ.Απόφασης 76-04/2024... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.3/30-01-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 49-03/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του  έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.2/25-01-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & η Απόφαση : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 48-02/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.1/23-01-2024 Πρακτικό Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 01-01/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εκλογή Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων. Aριθμ.Απόφασης 02-01/2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού IΙ της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.76/29-12-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 1271-76/29-12-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του υπ ́αριθμ. 2/28-12-2023 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες –... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.75/22-12-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ. Απόφασης: 1267-75/22-12-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ (Α) την ακύρωση της αριθμ. 957-61/03-10-2023 (ΑΔΑ:967Π7ΛΕ-87Ι)απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που αφορά στα δρομολόγια του ΠΙΝΑΚΑ Γ/Α.Α.4,... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ.74/20-12-2023 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 1236-74/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 73oυ/15-12-2023 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 1237-74/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2024 στις Περιφερειακές... Διαβάστε Περισσότερα