Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποσπάσματα από το αριθμ. 47/28-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (συνεχιζόμενης Συνεδρίασης)

Ακολουθoύν  η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 836-47/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υποκατάσταση αναδόχου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπ/σμού 450.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου«MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» χρηματοδότησης από... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 47/27-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 810-47/2022  ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 46oυ/20-09-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 811-47/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 12η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 46/20-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 792-46/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 44oυ/09-09-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 793-46/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 45oυ/13-09-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 45/13-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 773-45/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 42oυ/06-09-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 774-45/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 43oυ/02-09-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 44/9-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις : ΠΕΡΙΛΗΨΗ Aριθμ.Απόφασης 768-44/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του 1ου Πρακτικού, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την Μεταφορά Μαθητών στην Π. Ε. Λευκάδας, που αφορά... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 43/02-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και η Απόφαση: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 748-43/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, των όρων και του σχεδίου Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 42/06-09-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 748-42/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 41oυ/31-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 749-42/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 41/31-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 728-41/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 40oυ/23-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Αριθμ.Απόφασης 729-41/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 40/23-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 712-40/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 39oυ/18-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 713-40/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 11η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 39/18-08-2022 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Aκολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριθμ.Απόφασης 695-39/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 38oυ/10-08-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Aριθμ.Απόφασης 696-39/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.... Διαβάστε Περισσότερα