Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης 80 στρεμμάτων λόγω μετατόπισης και αναδιάταξης με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας, στη θέση “Λιβάδι” Δ.Αργοστολίου, ΠΕ Κεφαλονιάς με φορέα τα “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας στην θέση “Κόκκινος Βράχος”, Δ.Αργοστολίου, ΠΕ Κεφαλονιάς με φορέα τα “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΕ.”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δυναμικότητας 300m^3 /d»πουβρίσκεται στη θέση «ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ» , ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, του Δήμου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Α&Ε ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την αναβάθμιση σε πέντε (5) αστέρων και τη λειτουργία του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία «LOUIS ZANTE BEACΗ» που βρίσκεται στη θέση Λαγανά, Δ.Κ.Παντοκράτορα, ΔΕ Λαγανά, Δήμου Ζακύνθου, ΠΕ Ζακύνθου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠΑΘΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ O.Ε.»που βρίσκεται στη θέση «ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ» του Δήμου ΠΑΞΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ : “ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΠΑΣΤΗΡΟΥΡΙΒΕΙΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΚΚ”, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ», Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ, του Δήμου ΣΑΜΗΣ, Π.Ε.Κεφαλληνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΑΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Διαβάστε Περισσότερα